ImageField Sayfa görselleri/sss.jpg

Ürün Kodlarının Açıklamaları Nelerdir?

  1. Ürün kodunun en başındaki harfler ürün rumuzunu belirler.
Tip Rumuz
Eleman CE
Spin-On CS
Plastisol CH
Radyal CR
Kabin CK
B.Hava CH
Panel CP
Filtre Yuva CY